Online Support

024.3933.4548-024.3933.4549-0918.369.150-0918.229.156
Chat with me

Customers Partners

Thống kê

Visitors:294,181
People online:0

Các dự án khác

About us

Application of advanced and high quality technology and construction materials has been gradually confirmed a common and absolute trend in the development process of construction industry in Vietnam in the last few years.

 

Product Name:Nở Nylon UX fischer
Product Code:
Product categories:Frame fixing
Detailed description

Vít nở cao cấp thích hợp với nhiều loại vật liệu nền.

Treo các thiết bị gia dụng trên mọi loại vật liệu với khả năng chịu lực cao, tuổi thọ dài. 

Tắc kê UX sẽ giãn nở trong vật nền làm từ vật liệu đặc và tạo thành nút thắt với vật liệu rỗng cho phép sử dụng với mọi VLXD.

 

Video mô tả lắp đặt UX:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMJEMoULYZA&t=17s

Photo applications: