Online Support

024.3933.4548-024.3933.4549-0918.369.150-0918.229.156
Chat with me

Customers Partners

Thống kê

Visitors:294,186
People online:1

Các dự án khác

About us

Application of advanced and high quality technology and construction materials has been gradually confirmed a common and absolute trend in the development process of construction industry in Vietnam in the last few years.

 

Product Name:Thanh ren FTR fischer sử dụng kết hợp với hóa chất
Product Code:
Product categories:Injection mortar fis vs 360 s with threaded rod
Detailed description

- Thanh ren FTR được sử dụng cùng với keo FIS EM, FIS VT hoặc ống nhộng RM.

 

- Keo bám trên toàn bộ bề mặt thanh ren và liên kết với thành trong lỗ khoan.

 

- Sử dụng như lắp đặt chôn sẵn trong bê tông.

 

- Thép cấp bền 5.8

 

- Thanh ren có dụng cụ lắp đặt đầu lục giác đi kèm.

 

- Kích cỡ đường kính thanh ren từ 8-30 mm.

 

- FTR mạ kẽm điện phân thích hợp sử dụng trong nhà.

 

- FTR mạ kẽm nhúng nóng thích hợp với lắp đặt ngoài trời

Photo applications: