Online Support

024.3933.4548-024.3933.4549-0918.369.150-0918.229.156
Chat with me

Customers Partners

Thống kê

Visitors:294,185
People online:0

Các dự án khác

About us

Application of advanced and high quality technology and construction materials has been gradually confirmed a common and absolute trend in the development process of construction industry in Vietnam in the last few years.

 

Product Name:Bu lông nở FWA fischer
Product Code:
Product categories:Express anchor FZA
Detailed description

Chuyên dùng cho lắp đặt khung mặt dựng, khung thang máy

Giá tốt nhât trên thị trường

 

- Bu lông nở sử dụng cho lắp đặt bản mã

 

- Khi ecu lục giác được vặn chặt, đầu bu lông nở dịch chuyển về phía áo nở khiến áo nở mở rộng tạo liên kết ma sát trong lỗ khoan

 

- Thân bu lông có kích thước từ 6 mm đến 20 mm.

 

- Có phiên bản mạ kẽm điện phân thích hợp sử dụng bên trong công trình.

 

- Có phiên bản mạ kẽm nhúng nóng thích hợp sử dụng bên ngoài công trình.

 

- Điều kiện sử dụng:

- Bê tông mác tối thiểu 250-300

- Đá tự nhiên có kết cấu rắn 

 

Video mô tả lắp đặt:

 

https://www.youtube.com/watch?v=slYn-qbLKyc

Photo applications: