Online Support

024.3933.4548-024.3933.4549-0918.369.150-0918.229.156
Chat with me

Customers Partners

Thống kê

Visitors:294,188
People online:1

Các dự án khác

About us

Application of advanced and high quality technology and construction materials has been gradually confirmed a common and absolute trend in the development process of construction industry in Vietnam in the last few years.

 

Product Name:Bu lông nở FBN II fischer
Product Code:FBN II
Product categories:Bolt FBN II
Detailed description

FBN II là bulông cường độ cao, chuyên dùng cho các hạng mục liên kết bản mã của các dàn thép không gian, giá đỡ các kết cấu thép, hệ thống đường ống, máng điện vào bê tông, liên kết dầm thép, cột thép... vào bê tông nền. Với tính đa dạng của chiều sâu neo vào bê tông, vật liệu của bulông và sự linh hoạt trong trong quá trình lắp đặt, FBN II hiện là loại bulông được dùng nhiều nhất trong các liên kết giá đỡ khung nhôm kính cho nhà cao tầng. Có độ dài lớn lên đến trên 20d

Có nhiều chất liệu để lựa chọn 

 

Các thông số lắp đặt và lực cơ bản.

 

Loại bu lông FBN II FBN II FBN II FBN II FBN II
M 8 10 12 16 20
Đường kính lỗ khoan
do [mm] 8 10 12 16 20
Chiều sâu làm việc hef [mm] 40 50 65 80 105
Chiều sâu lỗ khoan khuyên dùng h1 [mm] 56

68

85 104 135
Lực kéo, nhổ thiết kế (M250#) NRd [kN] 8.5 11.9 17.6 37.2 36.2
Lực cắt thiết kế (M250#) VRd [kN] 8.5 11.9 16.8 32.0 53.6

 

 

Video mô tả lắp đặt FBN:

 

https://www.youtube.com/watch?v=slYn-qbLKyc&t=19s

 

Photo applications: