Menu
Total

Catalogue sản phẩm

  follow url Phần 1 : Các Sản Phẩm Liên Kết Neo

here

( Các sản phẩm về hóa chất khoan cấy, bulong nở, nở nhựa, nở thép....)

Phần 2 : Sản Phẩm Bulong Neo Cho Hệ Mặt Đá - Công Nghệ Mặt Dựng Tiên Tiến A.C.T

( Các sản phẩm thi công hệ mặt dựng kiến trúc bằng đá tấm: bulong neo đá, máy khoan tạo lỗ, hệ khung...)

Phần 3: Các Sản Phẩm Chống Cháy Lan fischer

(Các sản phẩm chuyên dụng thi công bịt các lỗ thông tầng, thông phòng tại các vị trí đường ống, dây cáp cơ điện. Tác dụng chống cháy lan cho phòng và tầng trong trường hợp hỏa hoạn.)